Sygdomme


Nogle praktiske oplysninger til dig som har en kronisk sygdom
 
Vi tilbyder behandling af flere kroniske sygdomme, for eksempel kronisk hjertesygdom, sukkersyge og lungesygdom efter de nyeste retningslinjer, hvor du som patient følges tæt af specialuddannet personale og lægen i samarbejde.
 
Vi anbefaler alle patienter som har en kronisk sygdom eller som anvender medicin fast at få foretaget mindst een årlig undersøgelse i lægehuset.
 
For at højne kvaliteten af den lægelige behandling har vi valgt at hele konsultationstiden skal omhandle denne bestemte kroniske sygdom. Det vil sige, at andre helbredsproblemer må drøftes ved en anden konsultation.
 
Vi anbefaler, at du først bestiller tid til en forundersøgelse hos vores hjælpepersonale, hvor der eventuelt tages forprøver. 
Herefter bedes du bestille tid hos lægen til opfølgning og svar på prøverne, gerne nogle dage efter.
 
Spørgsmål
 
Forud for samtalen med lægen kan det være en fordel at have gjort sig klart, om du har spørgsmål til behandlingen. Skriv dem gerne ned og medbring spørgsmålene til samtalen.
Tænk over om du føler dig velbehandlet, om du føler at du kender nok til din sygdom eller tilstand, om du husker at tage medicinen godt nok, om du har ubehagelige bivirkninger til behandlingen. Har du smerter, hvor ofte har du dem, hvordan sover du om natten, hvad kan du i dagligdagen, og hvad kan du ikke?
 
Tænk også gerne over, hvad din andel i behandlingen består i. Følger du de lægelige råd? Får du motioneret godt? Følger du de givne kostråd med videre.
 
Vi ser frem til at se dig i klinikken.
 
Med venlig hilsen,
Læger og personale

Lægen I Midtbyen

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Konsultationstid

Mandag:      08.00-16.00

Tirsdag:       08.00-16.00

Onsdag:       08.00-16.00

Torsdag:      08.00-17.00

Fredag:         08.00-16.00

Telefontid

Mandag:      08.00-10.00

Tirsdag:       08.00-10.00

Onsdag:       08.00-10.00

Torsdag:      08.00-10.00

Fredag:         08.00-10.00

Kontakt os

Lægen i Midtbyen

Rædersgade 3, tv.

8700 Horsens

Tlf.: 82 13 13 17