Priser

Attester til privatpersoner
Attester til privatpersoner afregnes per påbegyndt modul á 15 minutter.
Prisen per modul er 500.- kr incl. moms.
 
Attesterne betales efter konsultationen via mobilepay eller kontant. Enkelte attester kræver, at du selv udfylder en del af attesten, hvilket du med fordel kan gøre inden du kommer ind til lægen. 
 
Specielle attester med fast pris
Motorattest/kørekort:            500.- kr incl. moms.
Mulighedserklæring:           500.- kr incl. moms. Udføres kun efter skriftlig anmodning fra arbejdsgiver.
Fraværsmelding til skole eller arbejdsplads:         375.- kr incl. moms
Ansøgning af handicapparkeringskort (svært handicap): 150.- kr. incl. moms
 
Ved udeblivelse uden afbud fra attester rekvireret af kommunen, forbeholder vi os ret til at sende regning til kommunen for den afsatte tid.
 
 
Attester til forsikringsselskaber og andre aktører
Attestation i forhold til sygemelding / varighedserklæring udfører vi på skriftlig opfordring fra arbejdsgiveren. Anmodningen herom stiles optimalt direkte til klinikken, og regningen sendes direkte til arbejdsgiveren sammen med attesten.
 
Attester til forsikringsselskaber afregnes per påbegyndt modul á 20 minutter. Attestarbejde udføres når patienten medbringer en skriftlig attestanmodning fra forsikringsselskab eller anden aktør.
Prisen per modul er 700.- kr incl. moms.
 
Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges et administrationsgebyr på 350.-  kr incl. moms samt et rykkergebyr på 100.- kr incl moms ved første rykker. Efterfølgende rykkere tillægges et gebyr på 100.- kr incl moms pr gang, ialt 2 gange. 
 
 
Aktindsigt
Du har mulighed for at få udleveret en udskrift af din journal, efter personlig anmodning. Første journalkopi er gratis, ved fornyet anmodning er prisen 10.- kr pr A4 side, maksimal pris er 200.- kr.
 
 
Gruppe 2 patienter
Telefon-konsultatione                                                                                                 50.- kr.
E-mail-konsultation                                                                                                  100.- kr.
Konsultation ved læge eller sygeplejerske                                                               350.- kr.
Sygebesøg                                                                                                               800.- kr.
 
 
Laboratorie-ydelser:
Blodprøve  115.- kr.
INR  75.- kr.
CRP (infektionsprøve)  75.- kr.
Blodsukkermåling  50.- kr.
Halspodning (streptokokker, type A)  75.- kr.
Urinundersøgelse (stix)  25.- kr.
Urinmikroskopi  100.- kr.
Urindyrkning  50.- kr.
Urin til resistensundersøgelse  50.- kr.
Hjertecardiogram (EKG)  100.- kr.
Lungefunktionsundersøgelse  100.- kr.
Sårbehandling  150.- kr.
Hjemmeblodtryk, incl. lån af apparat  115.- kr.
Blodprocent (hæmoglobin)  50.- kr.
Celleprøve-livmoderhals  50.- kr.
Blæretømning via kateter  150.- kr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Konsultationstid

Mandag:      08.00-16.00

Tirsdag:       08.00-16.00

Onsdag:       08.00-16.00

Torsdag:      08.00-17.00

Fredag:         08.00-16.00

Telefontid

Mandag:      08.00-10.00

Tirsdag:       08.00-10.00

Onsdag:       08.00-10.00

Torsdag:      08.00-10.00

Fredag:         08.00-10.00

Kontakt os

Lægen i Midtbyen

Rædersgade 3, tv.

8700 Horsens

Tlf.: 82 13 13 17