Medicin på rejsen og pillepas

Medbringer du medicin på din rejse bør du medbringe et pillepas. Medicinen bør transporteres i originalemballagen.
Pillepasset udstedes af apoteket.

Nedenstående er hentet fra Udenrigsministeriets hjemmeside:  

Pillepas
Hvis du rejser i et af landene i Schengen-området og medbringer medicin, der kan have en euforiserende virkning eller medicin, der påvirker centralnervesystemet, skal du medbringe et pillepas. Passet dokumenterer, at medicinen er til eget brug som led i en medicinsk behandling.
Landene i Schengen-området (engelsk)

Spørg på apoteket
Pillepasset udstedes på apoteket, som også kan vejlede om, hvilke typer medicin der kræver pillepas. Du kan også bestille et pillepas over internettet på borger.dk Hvis du ønsker et pillepas, skal du have en recept på medicinen fra lægen – også selvom det drejer sig om medicin, der normalt ikke kræver recept. 
Gyldigheden for pillepasset er højst 30 dage. Skal du være væk længere end 30 dage, skal du kontakte nærmeste ambassade for det land, du rejser til, for at få oplyst, hvordan du da skal forholde dig.

Medicinattest kan udstedes ved egen læge ved rejse udenfor Schengen-området. 

Medicinattest fra egen læge
Der gælder andre regler for rejser med medicin til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre, hvilke krav der er gældende.
Attesten bør som minimum skrives på engelsk, men spørg på ambassaden for det land, du rejser til, hvilke sprog der accepteres. 

Medicinattesten kan findes her

Legalisering
Lægens attest skal legaliseres af Udenrigsministeriet. Hvis du skal have attesten oversat, skal du benytte en statsautoriseret tolk. Herefter skal Udenrigsministeriet så legalisere oversættelsen. Der opkræves gebyr for legaliseringer.
Visse lande vil desuden kræve, at deres egen ambassade i Danmark har legaliseret din attest og en eventuel oversættelse. Dette skal ske efter, at Udenrigsministeriet har legaliseret dokumentet. Det gælder kun for de lande, som ikke har underskrevet den internationale Apostille-konvention.

Medicin der kan have en euforiserende virkning
Nogle lande har meget strenge regler om besiddelse af narkotika. Derfor er det vigtigt, at have et pillepas eller en medicinattest, hvis du medbringer medicin, der kan virke euforiserende. Der findes ikke fælles international liste over, hvilke lægemidler, hvor det er påkrævet at medbringe en medicinattest. Medbringer du medicin mod ADHD, sovemedicin eller stærk smertestillende medicin vil det altid være relevant.
På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvilke euforiserende stoffer, der er optaget i FN’s narkotikakonventioner. Apoteket vil kunne vejlede dig nærmere.

Medicin med til Danmark
Henvendelser til repræsentationen omkring privates indførsel af medicin til Danmark kan henvises til Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Dette gælder for både udenlandske og danske statsborgere.
Det er muligt at lave både skriftlige og mundtlige forespørgsler til Lægemiddelstyrelsen vedrørende privates indførsel af medicin til Danmark :
Mail: dkma@dkma.dk
Telefon: +45 4488 9393
www.dkma.dk

Læs mere om reglerne her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Konsultationstid

Mandag:      08.00-16.00

Tirsdag:       08.00-16.00

Onsdag:       08.00-16.00

Torsdag:      08.00-17.00

Fredag:         08.00-16.00

Telefontid

Mandag:      08.00-10.00

Tirsdag:       08.00-10.00

Onsdag:       08.00-10.00

Torsdag:      08.00-10.00

Fredag:         08.00-10.00

Kontakt os

Lægen i Midtbyen

Rædersgade 3, tv.

8700 Horsens

Tlf.: 82 13 13 17