Influenza- og Pneumokokvaccination

Gratis influenzavaccination til visse persongrupper
 
De personer, som har ret til gratis vaccination, er følgende:
 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Personer med en af nedenstående kroniske sygdomme
 • Kroniske lungesygdomme (fx. astma el. KOL)
 • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Påvirket vejrtrækning på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk lever- og nyresvigt
 • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, efter en lægelig vurdering
 
Tilhører du en af de ovennævnte grupper eller er førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og indtil udgangen af indeværende år.
 
Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober til og med udgangen af februar.
 
For vores øvrige patienter er prisen 200 kr
 
Influenzavaccinen er lidt forskellig hvert år og bliver fremstillet på baggrund af de 3 influenzatyper, man mener vil kunne give anledning til epidemi den enkelte sæson. Derfor skal influenzavaccination gentages hvert år.
 
Influenzavaccination beskytter mod influenza og beskyttelsen er 70-80%.
Skulle man alligevel blive syg af influenza, bliver sygdommen gerne mildere end sædvanlig.
 
Vi vil gøre opmærksom på, at man kan pådrage sig andre virusinfektioner, som ligner influenza til forveksling, men hvor influenzavaccinen ikke har nogen effekt. Disse virusinfektioner plejer dog ikke at være så alvorlige som rigtig influenza.
 
Pneumokokvaccination:
 • Alle personer, der er fyldt 65 år, uanset kronisk sygdom eller ej
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder
 • Personer med
  • manglende eller dysfungerende milt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Konsultationstid

Mandag:      08.00-16.00

Tirsdag:       08.00-16.00

Onsdag:       08.00-16.00

Torsdag:      08.00-17.00

Fredag:         08.00-16.00

Telefontid

Mandag:      08.00-10.00

Tirsdag:       08.00-10.00

Onsdag:       08.00-10.00

Torsdag:      08.00-10.00

Fredag:         08.00-10.00

Kontakt os

Lægen i Midtbyen

Rædersgade 3, tv.

8700 Horsens

Tlf.: 82 13 13 17